ISTORIJAT

Preduzeće “Šamika” nastalo je 1992 kao privatno preduzeće sa potpunom odgovornošću, čiji je direktor, osnivač i vlasnik bio Velimir Pantić sa 100 % udela. 2006 godine, registrovano je kao Društvo sa ograničenom odgovornošću, po tadašnjem Zakonu o privrednim društvima.
Osnivač Velimir Pantić daje mu ime po najpoznatijem zanatliji (privredniku) Valjeva pedesetih /šezdesetih godina proslog (20-og) veka, a svom učitelju, Ivanu Šamiju, poznatijem kao Šamika.
Pre osnivanja preduzeća Velimir Pantić je po povratku iz Nemačke , gde je na privremenom radu proveo 13 godina , otvorio privatnu Alatničarsku radnju. Sa dugogodišnjim iskustvom u radu u nemačkim firmama i nešto stečenog kapitala – najviše u opremi i mašinama koje je uvezao iz Nemačke, započinje privatnu proizvodnju. Radio je za velike firme na prostoru bivše Jugoslavije.
Nekako se poklopilo da je firmu osnovao baš u vreme raspada države, pa je samim tim bio prinudjen na saradnju samo sa firmama iz Srbije.Proizvodnja je bazirana uglavnom na izradi rezervnih delova za potrebe GSP-a. Bilo je vrlo teško opstati u tim vremenima.Kasnije se tržište normalizovalo, i preduzeće počinje sa proizvodnjom specjalne bravarije za atomska skloništa.
U narednim godinama dolazi do poboljšanja u poslovanju preduzeća, proizvodnja se sve više širi, zapošljavaju se novi radnici, počinjemo proizvodnju protivpožarnih vrata, čelične konstrukcije, gradjevinske bravarije…
Od 2004 godine direktor preduzeća je Nebojša Pantić, diplomirani mašinski inženjer.