PROTIVPOŽARNA VRATA- PP VRATA

Atestiranje vrata i ispitivanje otpornosti na požar po standardu JUS U.J1.160 vrsi akreditovana naučna institucija IMS Beograd i institut IKS (Kirilo Savić). Svi proizvodi imaju prateću atestnu plocicu sa oznakom serijskog broja, vatrootpornost predmetnih vrata itd.
U ponudi izdvajamo:
– jednokrilna čelična vrata
– dvokrilna puna i zasatakljena vrata
– sigurnosna vrata
– klizna vrata
– klizna vrata sa ugradjenim pešackim vratima
– dekorativno obolžena protivpožarna vrata
– protivpožarna vrata sa parapetom