SPECIJALNA BRAVARIJA ZA ATOMSKA SKLONIŠTA

Kod specijalne bravarije za atomska skloništa u okviru izrade postoje 3 faze:
I faza: bravarski radovi
II faza: mašinske instalacije
III faza: mobilna oprema
Ovo je spisak proizvoda koji podrazumeva specijalna bravarija:
  • Vrata za atomsko sklonište
  • Kreveti za atomsko sklonište